Wallinsamfundet jubilerar

Det finns flera minnesstenar över Johan Olof Wallin, bland andra den här vid graven i Stockholm.
Textstorlek:

Wallinsamfundet i Stora-Tuna firar 75-årsjubileum på pingstdagen den 8 juni. Det sker i form av en högtidsgudstjänst i Stora Tuna kyrka. Efter gudstjänsten blir det kyrkkaffe i Prostgården, där kulturjournalisten Ulrika Knutson från Uppsala håller ett föredrag med rubriken ”Kom och dö i min bädd”, om Johan-Olof Wallin och Malla Silfverstolpe.

Wallinsällskapet grundades i juni 1939 på hundraårsdagen av psalmdiktaren Johan-Olof Wallins dödsdag. Grundare var författaren Harry Blomberg. Sällskapet verkar för bevarandet av Wallins minne och för bevarandet av författandet i kristen humanistisk anda. Samfundet ger varje år ut en skriftserie och vart tredje år delas Wallinpriset ut.

I samband med jubileumshögtiden i kyrkan predikar stiftsadjunkt Mikael Mogren. Kyrkoherde Ann-Gerd Jansson ansvarar för altartjänst. Stora-Tuna kammarkör medverkar tillsammans med solisterna Paul Larsson, fiol, och Joachim Engberg, sång.

Högtidstalaren Ulrika Knutson är journalist och författare och har tilldelats många utmärkelser, bland dem Stora journalistpriset och Jolo-priset.

Inför 75-årsjubileet har Wallinsamfundet tagit fram en skrift över Wallinsamfundets arbete med samfundets ordförande, Mona Engberg, som redaktör.