”Vi betalar inte bara för den produkt vi håller i handen”

Textstorlek:

På vissa håll i Jämtland skall, enligt uppgift i media, handlarna gå in och höja mjölkpriset. Det är Ica-handlarna i Åredalen som inser jordbrukets betydelse för bygden. De betalar en krona extra för den mjölk som levereras av mjölkbönder som har sin produktion i detta område. En krona som går direkt till producenterna. Genom sitt agerande vill de betona jordbrukets betydelse för bygden och det öppna landskapet.
En naturlig reaktion och en härlig klarsyn från de som bor i en bygd med en omfattande turism. De vet att utan djuren är det öppna landskapet snart ett minne blott. Igenväxta bygder är inte något som lockar turisterna.
Påslaget på mjölkpriset är säkert välkommet för en pressad mjölkbonde, samtidigt blir det ett moraliskt stöd. Det bevisar att arbete på åker och i ladugård är till nytta för fler. Dalarna är ett turistlän och frågan blir därför: Får vi se samma uppslutning av handeln för en viktig näring även i vårt län?
Frågan kan ställas men känns inte helt relevant. Vi skall inte ha ett samhälle där enskilda handlare eller andra skall ta eget ansvar för aktiva jordbruk och det öppna kulturlandskapet. Vi konsumenter bör betala för det som produceras oavsett om det är mjölk, kött, potatis eller någon annan produkt från länets lantbruk. Som kund måste vi lära oss inse att vi betalar inte bara för den produkt vi håller i handen. Vi får också ett öppet och ljust kulturlandskap. Fortsätter vi dessa funderingar är det även lätt att inse andra fördelar som fler arbetstillfällen och ett rikare samhällsliv runt om i våra bygder.

Lars Erik Larsson