Vernissagen i Ryssas Allianskapell

Textstorlek:

Tack vare bybornas stora intresse och engagemang i Ryssa Mora, kunde, en musik och konstutställning genomföras under helgen, med ett lyckat resultat. Ca. 150 besökanden, långt mer än arrangörerna hade räknat med.
En efterlängtad utställning av framlidne ryssakonstnären Elon Garp, skulpturer, akvareller i blandteknik av Stefan Hedström, även han anknytning till Ryssa, Stackmorakonstnären Pär Ståbi som visade sina fina akvareller med motiv från Mora och Orsa. Allt rönte stort intresse från de besökande. En synnerligen intressant utställning som vädrade mer smak av alla de besökande .
Det är en trend i dagens samhälle, att anordna någon form av aktivteter och gemenskap, som bygdens gemenskap, och att liva upp de ödelagda kapell och samlingslokaler, till en lika fina gemenskap som en gång fanns i de gamla bönehusen ut i byarna. Alla i byarna engagerar sig i sina projekt, träffas dricker kaffe, och har det trevligt. Detta är en stor kulturell insats som byborna gör, dels för deras eget vidkommande, och dels till de gamla kapellen och samlingslokalerna som får nytt liv i byarna.
Aktiviteterna fortsätter med:
Musik i Midsommartid, 22/6 söndagen efter midsommar vid Ryssa Kapell.
Friluftsgudstjänst den 6/7 på Ryssnäs, vid deras egna sköna strand intill Siljan, alla är varmt välkomna.
Fler aktiviteter planeras senare i höst. Organisations kommittén hör av sig.

Kjell Hansson-Talu