Vasaloppsgudstjänst i Bingsjö kyrka

Spelmän ur Bingsjökören. Foto taget av Walters Börje Edenius
Textstorlek:

Söndagen då Vasaloppet gick sammanlystens gudstjänsterna i Ore och Boda till Bingsjö där det hölls en s.k. Vasaloppsgudstjänst. Komminister Carl-Johan Rudman hälsade välkommen och höll en predikan där mödan i Vasaloppsspåret blev en röd tråd. Bingsjökören sjöng bl.a. en sång ur den Nicaraguanska Bondemässan och en sång ur filmen ”En värsting till syster”. Spelmän ur Bingsjökören framförde flera låtar såsom ”Slövagubben” efter Röjås Jonas. Kyrkvärden Olle Lindgren läste en av söndagens texter och Ewa Hall Aldegren bad förbönen. Som avslutning bjöd spelmännen på Hjortingens Marsch. Samvaron fortsatte på läktarten där det serverades kyrkkaffe med blåbärsmuffins för att få en aning av Vasaloppet.