Utan invandring klarar vi inte kompetensförsörjningen

Jan Sundqvist, arbetsmarknadsanalytiker vid Arbetsförmedlingen.
Textstorlek:

Dalarna och Gagnef står inför jättestora problem om vi inte löser bristen på arbetskraft, som nu börjat märkas i en del branscher. Det framkom när Jan Sundqvist, Arbetsförmedlingen, talade på temat ”Därför behöver Sverige befolkas”. Det var Centerpartiet och Studieförbundet Vuxenskolan som bjudit in allmänheten till mötet i GOK-stugan, Mockfjärd.

Dalarna står inför stora utmaningar. De som är över 80 år blir allt fler. Samtidigt blir de som ska försörja de äldre allt färre. Det är företagen och de anställda som drar in skattepengar till vård, skola och omsorg. Främst kommer det att behövas personal inom vård och omsorg, teknik och industri samt handel.
– Vi borde berätta för folk att det är lättare att få jobb här än i övriga Sverige. Förra året blev 40 000 jobb lediga i Dalarna, sa Jan Sundqvist.

Han har tittat på vilken typ av samhällen som har lyckats ta sig igenom kriser. En stor bredd av små och medelstora företag, bra service, utbildningsmöjligheter samt samsyn och samarbete mellan kommun och företagen är avgörande. Dessutom behövs inflyttning och invandring.
– Utrikes födda är väldigt betydelsefulla och vi måste ta vara på deras resurser. Dalarna och Borlänge är bäst i landet på att integrera personer födda i Somalia till arbete. Drygt 30 procent av de somalier som kom till Arbetsförmedlingen under förra året fick jobb, sa Jan Sundqvist.

– Bilden av att det bara är analfabeter bland somalierna i Borlänge är därmed inte sann. Men man måste vara pragmatisk, det går att lösa problem på olika sätt. Det kommer att bli konkurrens om den här arbetskraften inom de närmaste åren och Gagnef är attraktiv som boendeort med bra service, möjligheter att odla grönsaker på tomten, låg brottslighet och lätt att påverka. Dessutom är det inga köer för att ta sig till jobbet, säger Jan Sundqvist.

– Kompetensförsörjningsfrågan är en av de viktigaste utmaningarna som vi har att hantera. Det påverkar både kommunen och företagen, och möjligheterna att klara av att leverera idag och i framtiden. Sverige och Gagnefs kommun behöver en befolkningstillväxt för att klara välfärden, säger Gagnefs kommunalråd Sofia Jarl (C) efter mötet.