Uruppförande i Gustafs kyrka

Mona Engberg, ordförande i Wallinsamfundet, är en av initiativtagarna till kulturstatsningen i Gustafs.
Textstorlek:

Det blir ett mäktigt program i Gustafs kyrka och församlingsgård söndagen den 6 oktober. Tack vare ett samarbete mellan Säterbygdens församling, Wallinsamfundet i Stora-Tuna och studieförbundet Sensus får kyrkobesökarna dels uppleva ett uruppförandet av en kantat, dels lyssna till Jörgen Dickander som ska gestalta psalmdiktaren Johan Olof Wallin.

”Är döden bara en parentes?” är programmets huvudtema med högmässan som inledning och kantatens uruppförande som avslutning. Bakom kantaten står Maria Löfberg och den framför av en ensemble ur Dalasinfoniettans kör under David Lundblads ledning.

Mystikern Johan Olof Wallin i helfigur är temat för Jörgen Dickanders gestaltning av psalmdiktaren från Stora-Tuna. Dickanders framträdande sker i Församlingsgården, medan kantaten framförs i kyrkan.