Ungdomar kommer inte ut i arbetslivet utan körkort

Textstorlek:

Många ungdomar missar sina chanser till jobb på grund av de saknar körkort. Enligt den ideella trafiksäkerhetsorganisationen Motorföraren (även kallat MHF) blir påföljden att de inte blir kvalificerade till de jobb som kräver förarbevis. Berit Johansson, ordförande i Sveriges Trafikskolors Riksförbund menar att läget såväl som den senaste utvecklingen är problematisk.

– Risken är att det blir en ond cirkel. Inget jobb, inget körkort och tvärt om, säger hon.

Antalet körkortstagare har minskat kraftigt under de senaste två decennierna och trenden syns tydligt i storstadsregionerna. För tjugo år sedan skaffade två tredjedelar av ungdomarna mellan 18 – 19 år körkort. Enligt aktuell statistik från statistiska centralbyrån och Motorföraren når inte ens fyra av tio ungdomar nått sitt körkort vid 18-årsdagen.

Det finns flera underlag som pekar på att åldern har förskjutits i Sverige. Att ta körkort har blivit en behovsåtgärd som på senare tid enbart vidtagits av de som verkligen behöver ett. Parallellt med trendutvecklingen har påföljden direkt blivit att många unga kämpar med att komma in på arbetsmarknaden. Kandidater utan B-körkort tenderar alltså att gallras ut redan innan den första intervjun.

– Ser man körkort som ett verktyg eller en viktig del i arbetslivet så borde man kanske fundera på att införa det i de gymnasiala studierna, säger Johanna Sörensen från Borlänge, som numera arbetar som trafikskolelärare på Medinas trafikskola i Karlshamn.

Liknande förslag har diskuterats på den politiska agendan i september 2015.

Så här har trendförändringarna sett ut:

  • Majoriteten av den äldre befolkningen i Sverige har ett körkort. I slutet på 80-talet och början på 90-talet hade 26,5 procent av alla över 80 år körkort. För sex år sedan var motsvarande siffra uppe i 66,4 procent.
  • I jämförelse med hela befolkningen har hela 80 procent av alla som är över 18 år ett körkort.
  • Dals-Ed och Årjäng har flest invånare med körkort. Här finns flest 20-åringar med körkort.
  • 11 kommuner i Stockholmsregionen har lägst andel 20-åringar med körkort.
  • Danmark, Finland och Norge ligger före Sverige rent statis