Tjugondag Knut i Bingsjö Bystuga

Foto: Walters Börje Edenius
Textstorlek:

Tisdagens tema under ”Förmiddag i Bingsjö Bystuga” var Tjugondag Knut, då den passande inföll på den dagen. Dessa tematillfällen arrangeras av Bingsjö Församling, Bystuguföreningen och Bingsjö Lanthandel. Walters Börje Edenius spelade julmusik under samlingen varefter komminister Carl Johan Rudman hälsade alla välkomna som för dagen var ett trettiotal personer från Finnmarksbyarna, Rättvik, Björkboda m.fl. ställen. Anna-Maria Liss och Walters Kristina Gustavsson från affären, serverade en mycket uppskattad lunch som för dagen var entrecôte med potatisgratin och kaffe med ”Kärleksrutor”.

Rudman berättade därefter om sedvänjorna kring Tjugondag Knut och vad som då brukar ske i form av julgransplundring och oftast utdelning av godispåsar. I samma veva bultade det kraftigt på Bystugudörren och in kom en reslig tomte med en korg full av godispåsar till alla barnen, som vid detta tillfälle var äldre barn. Tomten var inte från Rovaniemi eller Tomteland utan hade ett mera sydligt idiom. Det var en synnerligen kunnig tomte som tog mikrofonen och berättade om traditionen kring Tjugondag Knut från Skåneland och Lundatrakten. De glada och nyfikna bystugubesökarna började strax prassla i sina påsar och under allt smackande tog lotteridragningen vid.

Nästa tematisdag kommer att handla om säkerhet i hemmen. ”Man skall vara försiktig när man balanserar på en piedestal för att byta gardinerna”. Räddningschef Jan Daniels kommer och informerar.