Temagudstjänst i Boda och Bingsjö kyrkor – Evert Taube

På Kyndelsmässodagen, som är kyrkosångens söndag, bjöd Kyrkokören Bellatrix och Bingsjökören tillsammans på mycken sång och musik i Boda och Bingsjö kyrkor.
Textstorlek:

På Kyndelsmässodagen, som är kyrkosångens söndag, bjöd Kyrkokören Bellatrix och Bingsjökören tillsammans på mycken sång och musik i Boda och Bingsjö kyrkor. En liknande gudstjänst firade en församling i Göreborg i höstas. Komminister Monica Jones ledde gudstjänsten med utgångspunkt från Evert Taubes liv och leverne, hans beskrivande diktning och vistexter som berör livet, kärleken, Gud, mänskligheten m.m. Flera av Taubes visor sjöngs unisont och körerna sjöng bl.a. Taubes sista sång, den som blivit kallad den sorgligaste ”Minnet och tystnaden”.

Fritjof och Carmencita sjöngs med församlingen där texten uppdelades mellan herrar och damer. Tango i Nizza är en fortsättning på denna visa, där sjöng Christina och Lars Ljunggren duett. Åsa Jareholm, Knutes Ulf Persson och Walters Börje Edenius kompade på bas, dragspel och piano. Närmare hundra personer besökte båda kyrkorna. Ett par röster ur församlingen i Bingsjö sa ”Nu är det fest i kyrkan”. Det är ytterst sällsynt att bodaprästerna står i predikstolen numera, men denna söndag fick alla uppleva prästens ord därifrån