SPF Seniorerna Orsa månadsmöte med mannekänguppvisning

Textstorlek:

Månadsmötet samlade över 100 personer till Orsa Hembygdsgård inför vårens sista möte. Ordförande Bernt Westerhagen hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. Föregående månads protokoll upplästes och det berättades att medlemstillströmningen varit god. Nya medlemmar presenterades varefter protokollet lades till handlingarna.
Fokus på dagens möte låg på den stundande mannekänguppvisningen, men innan den berättades det om kommande resor och andra aktiviteter som kommer att ske till hösten.
Då var tiden inne för mannekängerna att göra entré. Mannekängerna som utgjordes av 10 medlemmar lotsades in och presenterades av Yvonne Stenius från RockStore/Annas i Mora under ackompanjemang av Magnus Caris. Temat för dagen var ”kläder för alla” blandat med det senaste för den målgrupp som medlemmarna representerar.
RockStore/Annas som för övrigt snart firar ett år i Mora, har även uthyrning av maskeradkläder vilket kröntes med ett buskisinslag där Bernt Westerhagen, iförd full militärmundering mod -39, och Susanne i tidstypisk klädsel plus den lilla hatten och handväskan, gjorde entré till tonerna av ” för han är min soldat, någonstans i Sverige”. Vid första anblicken kunde korpral Gifting skönjas, vilket inte har gått att få bekräftat, men hur det nu var så blev det rungande applådåskor för såväl mannekängerna som buskisinslaget.
Kaffe med macka och lottdragning stod som vanligt på programmet som avrundades med lättsam musik av Magnus Caris.
Ordförande tackade alla som kommit och önskade en fin sommar. Nästa månadsmöte sker måndagen den 29e augusti.
Text och foto Hasse Ekström