SPF Grangärdebygden verkar för ökad förståelse och tolerans

Textstorlek:

Drygt 40-talet personer fyllde samlingssalen på Solgärdet i Sunnansjö vid SPF Grangärdebygdens månadsmöte 30 oktober. Det som lockat var 11 – kören samt församlingspedagog Britt-Marie Hallor som berättade om 6 olika världsreligioner, alla med utövare i vårt land. Vi fick intressanta och spännande inblickar i de olika religionerna och hur de utövas och för oss främmande seder och bruk åskådligjordes och förklarades. Somligt har sin grund i hur man tänker sig människans relation till det gudomliga, annat hänger ihop med konkreta och praktiska livsbetingelser.

Även om Gud har många olika namn finns likheterna mellan religionerna i hur man ser på människans ansvar att möta varandra och sin omvärld med tolerens och respekt. På det temat spann 11 – kören vidare och de framförde sina sånger med känsla och värme som inte lämnade publiken oberörd.

SPF Grangärdebygden är en aktiv förening och ordförande Margareta Belin berättade om arbetet med att ta fram program och aktiviteter där varje medlem ska kunna hitta något som tilltalar. Föreningen är också aktiv i samhällsfrågor bl.a. genom sina representanter i kommunens pensionärsråd KPR och landstingets motsvarighet LPR.

Närmast på programmet nu är en gemensam lunch på Gästis i Grangärde 16 november.