Pingstmusik i Bingsjö kyrka

Cittronilerna. Foto: Walters Börje Edenius
Textstorlek:

På Pingstdagen samlades ett 30 tal besökare till Bingsjö kyrka för att vara med om en musikalisk mässa. Bingsjökören och Cittronilerna medverkade. Komminister Monica Jones ledde mässan och höll en förklarande betraktelse över Pingsten och dess innebörd. Kyrkvärdar var Mats och Ingegerd Ljunggren. Per-Olof Lif var ljudtekniker. Kören sjöng sex sånger bl.a. ”Vårens tid” och ”Där gullvivan blommar” samt några gospellåtar. Kantor och körledare var Walters Börje Edenius. Som avslutning spelade gruppen Cittronilerna tre Bingsjölåtar bl.a. ”Hjortingen” efter Hjort Anders. Den gruppen består av tre cittror, två fioler och piano.