Pengar till Ulum Dalska dröjer?

Textstorlek:

Öppet brev till politikerna i Älvdalens kommun

Tiden närmar sig snart slutet för att kunna rädda de inspelningar som finns arkiverade av det älvdalska språket. Det finns nu endast ett fåtal personer kvar av de generationer som fortfarande kan tolka och översätta dessa kulturarv.
Efter en kort tid kommer de att vara värdelösa. Kommunpolitikerna har vid varje val lovat att ställa upp för Ulum Dalska med olika åtgärder men efter valdagen har man glömt allt. Om Ulum Dalska skall kunna fortsätta sin kulturella verksamhet måste man även få ekonomisk hjälp. Ekonomisk hjälp till Ulum Dalska är en liten belastning för kommunen eftersom föreningen även genererar och har genererat inkomster under sin snart 30-åriga tillvaro.

Mats Elfquist