Centern som vågmästare i landstinget?

Textstorlek:

När vi nu efter drygt halva mandatperioden vänt de kroniska underskotten till rejäla överskott gäller det för våra kritiker att tona ned ekonomin och lyfta det som ännu inte klarats av, som personaltillgången i vissa delar av sjukvården. Om det senare kan sägas att detta är ett problem som Landstinget Dalarna har gemensamt med hela sektorn.

Men grunden för att lyckas med detta är en stark ekonomi. En del av de åtgärder som nu prövas kunde vi av resursskäl inte komma igång med tidigare trots att idéerna fanns. Detta belyser att vi både måste ha kvar fokus på fortsatta effektiviseringsåtgärder och tänka nytt i personalfrågorna.

För Centerpartiet stod det klart några veckor efter valet att vi inte kunde överlämna avgörandet till SD. Men inte heller fortsätta den gamla underskottspolitiken. Den struktur- och förändringsplan som arbetades fram hösten 2014 är en ny inriktning för Lt Dalarna.
Efter att ha genomfört de inledande delarna i planen kan vi konstatera att besluten påverkat ekonomin positivt. Analysen finns i årsredovisningen. Vi jobbar nu med inriktning mot ett överskott på 200 miljoner kronor för detta år.

DT ledarsidas kritiska kommentar till Centerpartiets roll i detta är att vi som vågmästare bara väger åt vänster. Vid en mycket ytlig spelteoretisk betraktelse är detta riktigt, sett till hur vi röstat i fullmäktige.

Men vad är poängen i sak? Vilka centrala delar i den förda politiken kan karaktäriseras som vänster i vanlig mening? Att vi inte höjt skatten? Det riktigt aktuella exemplet är hur vårdvalet utvecklats. Rimligen kan vi vara ense om att vänsterledaren Sjöstedts linje är vänster. Men hur ser det ut i vårt landsting? Jo, vårdvalet lever och ekonomin går plus!

Min bestämda mening är dessutom att det för de borgerliga partierna, om viljan och modet funnits, varit mycket enkelt att ansluta sig till nästan allt vi och Socialdemokraterna beslutat och genomfört.

Naturligtvis föregås våra ställningstaganden av att vi väl känner till och varit med och påverkat innehållet i en öppen och prestigelös diskussion. Det är inget man kommer fram till genom att ”stödja” på ett slumpartat sätt under ett fullmäktigemöte.
En slump var det heller inte att SD i allt väsentligt ”stödde” högeroppositionen i detta fullmäktigemöte. Tvärtom en reflex av vad som skett i rikspolitiken. Detta faktum understryker ytterligare vikten av stabilitet för att långsiktigt fullfölja den ”nya landstingspolitiken” i Dalarna.
Göran Engström, (C) Ledamot Landstingsstyrelsen