Ny vägbelysning framgångsrikt testad i Leksand/Ullvi

Textstorlek:

’TÄNT VARE HÄR!’ Ljusa nyheter ’sprängstoff’ i vintermörkret 2013 när ny vägbelysning testas i Leksand/Ullvi.

Krafttag tas nu mot vintermörkret på Ullvi Juvasgattus nedre del. Strömmen till den nya belysningen – i toppen av en befintlig kraftledningsstolpe – utgörs av s k ’direkt-el’, d v s el tagen direkt ur stolpen – en ’ljus’ idé som väntas ge gratis el som följd.

”Nu är här ljusan dag – även nattetid” konstaterar en ’strålande’ Ullvibo som vill vara anonym – men säger sig ”behöva skaffa ny rullgardin – för att kunna sova”.

”Vi behöver verkligen gatuljus här nere på Gång- o cykelvägen (Dalkarlsvägen, Red’s anm.) mellan Juvasgattu och Näsgattu” vädjar Eva Tarle, som också avslöjar att ”Jag har gått och famlat länge nog här i mörkret – utan att se något – utom möjligen månen!”.

FAKTA:

En vägbelysning av nygammal typ har med framgång satts upp och testats på Ullvi Juvasgattu.

Ledningsdragningen har kunnat minimeras: Inkoppling till s k ’direkt-el’ har skett direkt i toppen på en befintlig kraftledningsstolpe. Elavgiften har även den minimerats – eldistributören kommer troligen inte att upptäcka något eluttag…

En patentansökan sägs vara inlämnad till Patentverket för registrering.

Text & Foto: Henry Tarle, 2013
Nyhetstörstande, grävande reporter i Leksand/Ullvi

– med ‘försmak’ för det som ‘luktar skämt’