Musikaliska bröder spelade i Boda kyrka

Vincent och Edgar Sivenius med sina instrument. Foto: Walters Börje Edénius
Textstorlek:

På söndagen den s.k. 5:e i Fastan hölls gudstjänst i Boda kyrka ledd av Lennart Norberg. Bröderna Vincent och Edgar Sivenius från Lenåseni Boda Kyrkby bjöd på friska tongångar på sina instrument basun och trumpet. De spelade bl.a. ”YMCA”, ”Yellow Submarin” och ”Oh when the Saint”. Deras musiklärare Kenneth Olsson på Rättviks musikskola har drillat dessa ungdomar så de hanterar sina instrument med snits och bravur. De spontana applåderna bevisade åhörarnas jubel. De kompades på piano av Walters Börje Edénius. Kyrkvärden Ewa Hall Aldegren läste en av texterna. Sanny Ollas skötte sljud och ljus. Efter gudstjänsten serverade Marianne Johnsson och Marilyn Brandin ur Marthagruppen kyrkkaffe.