Mannekänguppvisning SPF

Textstorlek:

Oktober månadsmöte lockade kring 100 personer till Orsa Hembygdsgård där det bjöds på musik av Orsa Dragspelsklubb och mannekänguppvisning.
Efter att ordf Bernt Westerhagen öppnat mötet lästes föregående protokoll upp och lades till handlingarna.
Det informerades om att enkäten till medlemmarna om förslag på aktiviteter och cirklar skulle behandlas.
Önskemål från rektor om någon kunde hjälpa till på skolor med att bara finnas till.
Pär Norlings orkester spelar upp till dans på säsongsavslutningen på Skeer fredag 13 november.
Årets julfest går av stapeln luciadagen 13 december.
Brev har gått ut till alla nya pensionärer i Orsa om att SPF är ett bra alternativ om man vill vara med i en förening som tillvaratar pensionärernas intressen.
På resefronten finns en tredagarsresa till Lübeck julmarknad 3-5 dec. Priset är 1995:- och bokas hos Siljans buss.
Efter den informationen så startade mannekänguppvisningen som dagen till ära ackompanjerades av Orsa Dragspelsklubb. Det var Butik Annas och Rock Store i Mora som arrangerade detta under ledning av Susanne Stenis. Mycket uppskattat inslag som drog ner spontana applåder både vad det gällde kreationerna som våra egna mannekängers fräsiga framförande. Kvalitet, bekvämlighet, och stilen samt priset kändes som en bra mix.
Så var det dags för kaffe och macka innan sedvanlig lottdragning tog vid varefter tiden var inne för ordförande att tacka de närvarande och önska dem välkomna till nästa månadsmöte samt förklara mötet avslutat.