Lindesnäs bruksmuseum i Vansbro kommun

Textstorlek:
Efter att ha varit stängt i många år har bruksmuseet i Lindesnäs åter öppnats.
Några entusiaster i byn har bildat en liten ideell förening som har till syfte att
ta till vara museets föremål med byggnader och markområde. Museet har en
yta på ca 350 kvadratmeter och visar hundratals föremål från brukets storhetstid
i slutet av1800-talet och efterföljande tidsperiod.
Lördag 31 maj och söndag 1 juni (kl 12.00 till17.00) har museet extra öppet i
samband med föreningen Färg och Forms konstrunda i kommunen.
Sex konstnärer bosatta i byn visar sina alster i museet.
Ett besök i idyllen Lindesnäs är väl värt (telefon 0281-31043).
Kerstin Söderman