Leksand 700 år – Uppmärksammades i Rönnäs

Textstorlek:

Leksand 700 år firades i byn Rönnäs 27 maj under rubriken ’Leksandsprofiler’. Det tredje i raden av evenemang i programserien ’700-årsresan’ lockade ett 30-tal intresserade till bystugan för föredrag med efterföljande samkväm och fika.

’700-årsresan’

För 700 år sedan, år 1318, omtalas Leksand i skrift – troligen för första gången – i ett brev på latin mellan två av kyrkans män. Detta i en tid då Sverige omformades från ättesamhälle till kungarike. *)

För dagens firande av Leksand 700 år har inalles 28 evenemang paketerats under rubriken ’700-årsresan’. Sker med sammankomster av folk i byar, byalag och föreningar samt hantverkare och föreläsare runt om i Leksand. Det bjuds på föreställningar, föreläsningar, berättarträffar, vandringar och utställningar – från maj till och med september 2018. **)

Programmet arrangeras för att inspirera människor i Leksand med omgivande byar att komma samman och lära känna varandra och varandras kultur och historia – från dåtid till nutid. Allt under trivsamma former.

Arrangörer, samordnare och värdar är DalaGuidernas Karin Westerlund och Stina Liljas i samarbete med Studiefrämjandets Marianne Sellner och Leksands Kommuns kulturchef Pär Ohlsson.

Leksandsprofiler

Så lämpligt då att Lasse Nygård, själv känd profil och tidigare kommunfullmäktiges ordförande i Leksand, kom till Rönnäs och berättade om människor som gjort avtryck i Leksand genom sekler.

Den svenska författarinnan Fredrika Bremer lockade år 1848 den danske sagoberättaren H C Andersen till att 1849 resa till Leksand. Andersen inspirerade i sin tur likaså sin landsman konstnären W Marstrand. Denne färdigställde år 1853 sin stora och internationellt kända oljemålning av dalfolk, vilka med 25-talet kyrkbåtar landstiger strax norr om Leksands kyrka. Originalet bevaras i Köpenhamn medan repliker återfinns i Leksands kyrka m fl ställen.

Lasse Nygård framhöll att en lista med beskrivningar på cirka 280 ’Leksandsprofiler’ ska dokumenteras, förvaras och ses över var tredje år på Leksands Kulturhus. Lasse berättade vidare om ett flertal profiler. Från H C Andersen till sångerskan Ulla Billquist, från läkaren Axel Munthe till skönhetsdrottningen Vackra Karin (född Ersdotter från Djura), från major Vilhelm Gustaf Wrangel (ledde 4:e Dalupproret 1743) till Stormor Margareta Hansdotter (mor till 13 barn med två präster), etc.

För dig som vill veta mer hänvisas till Leksands Kulturhus / Biblioteket.

Utställningen ’Leksand 700 år’ 

Pågår t o m september i Leksands Kulturhus med målningar, skisser, fotografier, montrar, etc, med åtföljande instruktiva texter. Inalles 72 stationer med ett flertal kända leksandsprofiler i bild och text. ***)

Saxat ur ’Dalarnas gästbok’ ****)

Fredrika Bremer ger följande karakteristik över dalfolk i sin skrift ’Midsommar-Resan. En vallfart’ (1848):

’Dalarnas namn är stort i Sveriges historia. Friheten tog alltid härifrån sina starkaste försvarare. Engelbrekt och Gustaf Wasa funno här sina män’ – ’Djup i sinnet, liksom mångsidighet i snille och konst ha utmärkt de män, som gått härifrån till Sveriges ära’.

Fredrika lyfter vidare fram ’socknarna kring Siljan, folket i högtidskläder strömmande till sina kyrkor, ur skogar och dalar eller kapproende med tio-elfva par åror på sjön’.

Inspirerad av Fredrika kom H C Andersen att bli Leksands förste kände turistförmedlare! I ett brev till skalden professor Atterbom i Upsala skriver Andersen år 1849:

’I Leksand havde jeg ett lille Eventyr; … Jeg sad da hele Midsommeraften og klippede Svane, Dalkuller og Trolde til nye Peberkager, saa at jeg haaber at være blevet odødelig i Leksand som Skaber af de tillkommende Peberkagers Skikkelser [nya pepparkaksformar]’.

Summa sumarum – Allt är bäddat för ortsbor och turister att ta del av den rika kulturskatt som genom sekler formats och utgått från Sijansbygden, varav Leksand utgör dess södra del. En kulturskatt till gagn för hela riket Sverige!

Referenser 

*) ’Ett 700 år gammalt brev om starten på Sverige’. Tidn. Dalabygden, avd reportage 20180312
**) Programblad på nätet i pdf format och i Leksands Kulturhus
***) Utställningen http://leksand.se/Uppleva-och-gora/Kultur1/Kulturhuset/Vad-hander-pa-Kulturhuset/Leksand-700-ar/
****) ’Dalarna. Ett bildverk’. Red R Holmström och S A Svensson 1971.

Henry Tarle, text & foto
Grävande kulturreporter i Leksand/Ullvi