Kulturdagarna i Färnäs Bygdegård

Arbeten av Anna Sticko. Foto: Krister Larsson, Färnäs bygdegårds kulturråd
Textstorlek:

Kulturdagarna öppnades av kommunalrådet Anna Hed som invigningstalade. Hon ansåg att även den yngre generationen borde intressera sig för det kulturarv som finns i bygden. Utställningen innehöll vävnader av Finn Anna Matsdotter (1893-1930). En diger samling som ättlingarna Lina och Maria Stickå har ärvt. Finn Anna avled bara 37 år gammal och i vävstolen fanns då en löpare som var till hälften vävd den färdigställdes senare av hennes dotter Anna. Trots att Finn Anna avled vid så tidig ålder hann hon med att delta på Stockholmsutställningen 1930. Man fullkomligt häpnar av så vackra och väl bevarade alster.
En stor samling tavlor, stora och små, av Anders Hol (1867-1959 fanns med. Han var dessutom elev hos Anders Zorn. Konstnären Peter Häger visade också sina tavlor.
Hanna Hållams, bördig från Färnäs, som till vardags arbetar som språklärare i Umeå visade sina hobbyarbeten. En spark efter gammal modell samt träskålar, slevar och svepaskar. Fotograferna Krister Larsson och Mats Häger visade sina bilder med gamla och nya motiv. Många gamla foton från bygdearkivet fanns också med på utställningen. Peder Knudsen från Säffle visade prydnadsportaler i träsnide med ornamentik som finns på runstenar. Timringskonsten lärde han sig i Färnäs i mitten på 70-talet då han bodde i Mora.
Daniels Sven Olsson, världsarvet i Falun berättade om gamla timmerhus och bymiljöer. Våra timmerhus är ett kulturarv av världsklass och Färnäs är en by med ca 200 gamla härbren varav de äldsta är från 1200-talet. Hur ska vi nu ta hand om vårt kulturarv? Ett samtal där

Johan Cederlund, Zornmuseet
Anders Romson fd. planingenjör på Mora kommun
Håkan Grudd Stockolms universitet
Ulf Löfwall, länsantikvarie från länsstyrelsens kulturmiljöenhet
Fredrik Sandberg, Dalarnas museum
deltog under ledning av utställningens mentor Folke Hansjons.

Om byarkivet i en digitaliserad framtid berättade Per Norgren från Släktforskarnas hus. Vilka möjligheter det finns att digitalt lägga in gårdar med bilder och historia. Det här borde vara något som våra ungdomar kunde hjälpa till med och samtidigt öka intresset för hembygden och dess historia. I Bygdegårdens källarplan finns ett bygdearkiv med otroligt mycket material och som är väl dokumenterat. Om ekonomiska möjligheter ges finns planer på att bygga ut arkivet som med åren blivit för litet. Det kommer hela tiden in nytt material både dokument och alster av olika slag.

Att en utställning som denna är populär det visar antalet besökare som uppgick till närmare 300 under de fyra dagar som utställningen pågick. Många nickade igenkännande vid de gamla fotografierna och mindes människorna som levde förr.

Margith Henriksson, Färnäs bygdegårds ordförande