Kulmen på Rensläktets 400 års jubileum i Bingsjö kyrka

Tjärnen mitt i Finnbacka kallas av flygare för den"Gröna sjön" då den lyser grönt uppåt.
Textstorlek:

Som kulmen på en rik och intressant helg i Finnmarken där det anrika Ren-släktet firade sitt 400 års jubileum hölls en musikgudstjänst i Bingsjö kyrka på söndageftermiddagen. Jubileet som sådant har bestått av idel välbesökta föreläsningar om Rensläkten, finnbygderna, finska ortsnamn, utgrävningar i Finnbygder m.m i dagarna tre. Det har varit upplysande byvandringar i Finnbacka, Dalstuga och Bingsjö. Då Rensläktets hemvist till största delen är Finnbacka bjöds där på tre byvandringar i den långsträckta byn, som delades upp i södra, mitten och norra delen med olika specialicerade guider. På söndagen hölls även en kyrkogårdsvandring där bl.a. Walters Susanne Edénius berättade om gravrätter kyrkogårdar där finnättlingar begravts.
Tänger Pojkarna bjöd frikostigt på medryckande musik i kyrkan där repertoaren noggrant valts med tanke på jubiléet. Låtar från Finnbacka, Bingsjö och så förstås Jonas Knutes stora hit ”Vägen till Dalstuga”. Kyrkoherde Sven Trägårdh, som också deltog i byvandring och kyrkogårdsvandring höll en tänkvärd betraktelse om andlig klarsyn där han skickligt anknöt till jubileet och flydda tider inom finnskogslivet.
Som avslutning spelade TängerPojkarna en utgångsmarsch varunder alla tågade ut i det vackra sommarvädret. Vissa fortsatte till bystugan där gamla bilder och foton hade lagts ut för påseende och identifiering.