Korgmakarnas årsmöte

Textstorlek:

När Våmhus korgmakarförening höll sitt årsmöte hände det märkliga att en kvinna, Carina Christofferson, invaldes i styrelsen som sekreterare. Tillsammans med Jan Matsson, ordf. Erik Kajander, kassör, Hans Eklund och Per Holm utgör hon dess styrelse. Hon deltar också i den kursverksamhet som pågår i källarvåningen i det nyöppnade caféet i Myran. Flera ungdomar deltar också, något som föder hopp om korgmakeriet i Våmhus. Nära tjugo personer är engagerade i den verksamheten.
När det gäller kommande aktiviteter är samarbetet med Hembygdsföreningen angeläget. Förra sommaren var det dagar då ingen korgmakare fanns på Gammelgården, något korgmakarföreningen hoppas kunna avhjälpa kommande sommar. Likaledes finns hopp om ökade leveranser av korgar till Gammelgården.
Kurserna pågår nu en kväll i veckan med någon aktiv korgmakare som instruktör. Till problemen hör, förutom anskaffande av lämpligt virke, att få tag i lämplig spik. Förut har kopparspik funnits, Den är utmärkt till korgar. Tillverkning av den har funnits i Sverige, men upphört och maskinerna sålts till Norge. Det diskuterades på mötet om föreningen möjligen skulle kunna komma över en spikmaskin.
Att föreningen funnit en lämplig lokal för kurserna. att kvinnor är med och kanske deltar i sommarens korgmakartävling samt att flera ungdomar är intresserade bidrar till att det våras för detta hantverk i Våmhus.

Erik Svensson

Tel: 0250-451 28