Konsert i Gamla Tingshuset i Krylbo

Textstorlek:

Lördag 14 september gästas det Gamla Tingshuset 1903 i Krylbo av två framstående musiker. Gertrud Schneider, harpa och Luisa Garcia, cello bildar Duo S M S. Bägge är verksamma som frilansande musiker med solistuppdrag och som kammarmusiker. Gertrud är född och uppvuxen i Schweiz där hon även gjort sin harputbildning men är sedan många år bosatt i Sverige. Luisa är utbildad vid Musikhögskolan Ingesund och i Malmö. Hennes specialitet är barockmusik då hon även spelar barockcello. Båda undervisar också på olika nivåer.
Programmet de ska framföra har rubriken Spectra – Musik – Sinnesro och det består av 1700- 1800- och 1900-tals musik. De bjuder även på några musikaliska örhängen som publiken kommer att vara bekant med.
Gamla Tingshuset ägs numera av Christian Bacuzzi som hyr ut samlingslokalen och några rum för Bed & Breakfast. Konserten är ett samarbete mellan honom och Avesta Kammarmusikförening.

AMJ