Konfirmandträff i Gustafs efter 61 år

Textstorlek:

De konfirmander som ”läste” och konfirmerades i Gustafs kyrka 1953, samlades häromdagen till en träff i Församlingsgården i Gustafs.
Träffen var den andra i ordningen för konfirmandkullen, som på initiativ av Bengt Hellbergs, Inga och Rune Johansson samt Håkan Norberg hade haft sin första träff sommaren 2009.
Att det den gången förflutit 56 år sedan konfirmationen, gjorde att det fanns ett uppdämt behov att få träffas igen och nu var det alltså dags.
Det var återigen samma personer som höll i planeringen och ordnade en trivsam eftermiddag i Församlingsgården.
Bengt Hellbergs och Rune Johansson hade sammanställt en biografi, kring konfirmandprästen Axel Engdegårds liv, som präst i olika församlingar i Dalarna och hans leverne efter sin pensionering..
Sören Artursson visade en filmupptagning från träffen för 5 år sedan. Det serverades också förtäring och mängder av tillbakablickar under eftermiddagen. Kerstin Thunander/Örjes framförde sitt och övriga deltagares tack till dem som arrangerat träffen.
Tidpunkten för träffen var också väl vald, för när klockan närmade sig 18.00 var det dags för invigning av årets Gustafs-dagar i samma lokaler,
”Konfirmanderna” kunde då förlänga den trivsamma eftermiddagen med att lyssna till invigningstal, av Birgitta Lagerqvist samt njuta av musikunderhållning från Gustafs Storband.