JUBILEUMSKONSERT I GRANGÄRDE KYRKA

Textstorlek:

Sångsolister – Barbro Rydhamn och Peter Resare

Orgel – Anna Andersson och Peter Resare

Piano – Anki Resare

Dirigent – Barbro Rydhamn

Präst – Christel Adolfsson

 

Nästan 300 åhörare sökte sig till församlingskyrkan då Grangärde kyrko- och hembygdskör bjöd in till konsert för att högtidlighålla sin 90-åriga verksamhet i Gränge-Säfsnäs församling.

Efter välkomstanförande av vår körledare Barbro Rydhamn, tog konserten sin början. Uppifrån läktaren inleddes med ”Rejoice in the Lord alway” av G.Rathbone.

 Efter detta pampiga stycke följde ytterligare stycken, bl.a. ”Jesus aii min glädje bliver” av J.S.Bach. Till detta spelade Peter Resare och Anna Andersson tillsammans på orgeln.

Till orgelmusik tog sig sedan den festklädda kören ner i kyrkan, vandrarde genom mitt- och sidogångar och kunde därmed, förutom att höras, även ses av den månghövdade publiken.

Efter att ha kommit upp i fart och varv igen med ”Plenty good room” av K.Shaw, följde tre stycken av Benny Andersson med texter av B.Ulvaeus och Y.Eggehorn . Därpå ett  par spirituals följt av ”Min plats på jorden” av Py Bäckman.

 Christel Adolfsson höll en kort andakt, varpå följde en bejublad duettinsats av Barbro Rydhamn och Peter Resare i ”The Prayer” av A.Klint. Så, kören igen i ”To behold thee” av E.Barry/D.Forrest.

 Efter mycket applåder (och bockande), rosutdelning från körledaren till kören, grattistal och sång till jubilaren, avslutade kören med att återigen sjunga ”Plenty good room”.

 En stund efter konserten var det dags för jubileumsmiddag i sockenstugan, där olika valörer av pins, medaljer och plaketter delades ut.

 Nämnas kan att vid tillfället delades ut silverplakett till Sonja Sandström, Lilian Hellberg och Folke Lövgren.

Eva-Karin Brogren-Mohlin