Hemvändarträff

Åldermannen Yngve Holm, Walters Susanne Edénius, Ivan och Ingvor Andersson. Foto: Walters Börje Edénius
Textstorlek:

På lördagseftermiddagen hölls åter en s.k. hemvändarträff i Dalstuga nere i Sågen vid Amungens strand. Ett tillfälle för personer som flyttat från byn att kunna återträffas och uppleva minnen, titta på kort och berätta roliga episoder för varandra. Mötet är även förstås till för nuvarande bybor och intresserade som känner samhörighet till Dalstuga. Ett 40-tal personer hörsammade kallelsen i det lokala Dalstugabladet. Makarna Nygårds Lena och Karl-Erik Andersson är bybor som försöker ivra och entusiasmera folk till seriösa mötesplatser och träffar i den avlägsna byn i Rättviks Kommuns östra kant.

Till hemvändarträffen kom bl.a. Ingvor Andersson, boende i Söderhamn, hon är född i Dalstugubodarna även Nils Erik Jonsson född i Dalstuga men numera boende i Falun. Ann-Lis Walters som är född på andra sidan Amungen numera boende i Boda Kyrkby. Åldermannen i sällskapet, som snart fyller 88 år, Yngve Holm nu boende i Bollnäs har tillbringat många år i sin stuga vid Amungen och kom till sammans med dottern Anita med familj. Alla hade sina matsäckskorgar med sig och i det gynnsamma vädret satt man ute Amungen strand och berättade.