Gudstjänst på Lyåns fäbodvall i Malung

Mitt Dalarna - Gudstjänst på Lyåns fäbodvall i Malung
Textstorlek:

En av sommarens trevligaste sammankomster i Lyån var Svenska kyrkans fäbodgudstjänst, som äger rum där vartannat år. Gunnar Bond hälsade den talrika skaran gudstjänstbesökare, drygt 50 personer, välkommen varefter Anette Oskarsson predikade. Många ljusa sommarpsalmer och lovsånger sjöngs innan fäbodlaget inbjöd till kaffekalas, där Ingeborg Einarsson och Anna-Britta Gabrils stod för hembakta kakor och bullar, som hade strykande åtgång.