Gudstjänst med låtar

Erik Lindborg och Åke Wänn spelar. Foto :Walters Börje Edenius
Textstorlek:

På söndagens eftermiddag, söndagen med det konstiga namnet Septuagesima (70 dagar till Påsk) hölls i Bingsjö kyrka en gudstjänst ledd av kyrkoherde Sven Trägårdh. Söndagens tema var ”Nåd och tjänst” och han anknöt även till aktuella saker som guldmedalj för Sverige i Sotji. Gudstjänsten berikades av ett flertal låtar spelade av Åke Wänn och Erik Lindborg. De framförde enbart musik av Bingsjöspelmannen Olof Måhlén. Olof Måhléns namn är inte lika omtalat som Hjort Anders Olssons, trots att dessa var spelkamrater och bodde i byn samtidigt. När Hjort Anders flyttade från Bingsjö ner till Norra Uppland lämnade Olof Måhlén Bingsjö nästan samtidigt, fast han flyttade bara till grannförsamlingen Enviken och byn Övertänger.
Åke spelade fiol och Erik C-durs-klarinett. Erik nämnde att en klarinett med den stämningen passar bättre till låtar och blir inte så dominat. De spelade bl.a. Kopparpolska, Brudvals och en brudpolska. Kantor var Walters Börje Edenius. Efter gudstjänsten bjöd Åke Wänn gudstjänstbesökarna hem till Bingsjö Prästgård. Det blev således som en tradition från gamla tider då kyrkkaffe till och från hölls i prästgården. Åke visade även upp prästgården sedan den upprustats efter branden för ett par år sedan