Feriearbetande ungdomar har dokumenterat gamla härbren i Färnäs

Ett av de gamla härbren som dokumenterats omgärdat av de ungdomar som feriearbetat. Från vänster: Jesper Ottosson-Lassis, Matilda Bihlar, Marcus Wiberg, Emil Björklund och Alfred Björklund. Julia Eriksson saknas på bilden.
Textstorlek:

I sommar hade sex av byns ungdomar fått feriearbete i Färnäs bygdegårds byarkiv. Ungdomarna har arbetat i lag om två och i treveckorsperioder.
Arbetet har gått ut på att i första hand fotografera och kartlägga byns alla härbren och dit hör även fäbodarna Fåsås och Ingärningsbodarna. Ca 200 gamla härbren finns i Färnäs och de äldsta är ända från 1200-talet. I bygdegården finns ett fantastiskt byarkiv som är väldokumenterat med bla a brev från 1700-talet och framåt.
Totalt har ca 5000 bilder och dokument digitaliserats. När innehållet i byarkivet blir i digital form bevaras originalen samtidigt som dessa blir tillgängliga för allmänheten. Hur och när är dock inte klart ännu. Mycket beror på ekonomiska resurser.
Folke Hansjons har varit handledare för ungdomarna och han konstaterar att dessa har gjort ett otroligt bra jobb. Att det är ungdomar från byn gör att vi hoppas dessa blir intresserade att vara med i det fortsatta arbetet med digitaliseringen.

Färnäs Bys Bygdegårdsförening

Text: Margith Henriksson, bygdegårdens ordf.
Foto: Krister Larsson, bygdegårdens kulturråd