Familjegudstjänst i Boda Kyrka

Textstorlek:

På söndagen firades en familjegudstjänst i Boda kyrka. Komminister Lennart Norberg ledde gudstjänsten och predikade över begreppet ”Frälsningen”. Barbro Hedström Gunnarsson läste söndagens text. Diakonissan Ewa Hall Aldegren bad kyrkans förbön för barnen och familjerna.

Sångduon från Svärdsjö ”Viskraft” med Anna-Karin Linder och Anna Frost Lönn sjöng ett flertal berörande sånger såsom ”Utan dina andetag” och ”Höstvisa” till komp av Walters Börje Edénius. De sjöng som avslutning ”När löven faller”. Efter gudstjänsten serverade Ann-Lis Walters och Marianne Jonsson kaffe och korv på kyrktorget. Ett trettiotal personer deltog i gudstjänsten.