Fäbodgudstjänst

Låtar spelades av Bud Ola Hedman. Foto: Walters Susanne Edénius
Textstorlek:

På midsommarsöndagen (Johannes Döparens Dag) hölls en fäbodgudstjänst i Bûdmas Ollôs Korladu i Dalstugubûdär, Bingsjö hos Walters Börje och Susanne Edénius. Ett 40-tal personer kom trots det osäkra vädret. Gudstjänsten leddes av kominister Carl Johan Rudman som höll en predikan om Johannes Döparens liv och leverne. Bud Katarina Thurell tillsammans med sonen Gustav spelade polskor av sin far Bud Ola Hedman, som var född på fäboden. Katarina spelade tvärflöjt, Gustav kontrabas och Walters Börje kompade på piano. Kyrkvärden Ingrid Olsson läste texterna. Efter gudstjänsten togs de medhavda kaffekorgarna fram och det blev en gemytlig samvaro kring borden i ladan.