Ett språk som inte talas försvinner

Textstorlek:

Karin Ohlsén och Eva Olander tillhör två olika generationer av orsamålstalare. Båda har talat orsamål från tidigaste barndom med sina föräldrar, mor- och farföräldrar och andra i släkten. Karin som gick i skolan på 40-talet talade orsamål även med nästan alla sina jämnåriga. Fram till mitten av 1900-talet var det vanligt att folk talade mål i byarna, och det var nog ingen som tänkte på att det skulle kunna försvinna. Redan i slutet av 1960-talet var situationen en annan, och idag är det få unga som alls talar dialekt. 1969 bildades Ossmolslag för att försöka bevara så mycket som möjligt av det gamla språket.
Idag träffas ett tjugotal personer från olika orsabyar två gånger i månaden för att på olika sätt arbeta med orsamålet och tala med varandra på dialekt. När språket används sällan är det ett bra sätt att lära sig mera och utveckla sitt kunnande.Karin Ohlsén har länge fascinerats av hur olika ord och uttryck används. Hon har i Ossmolslag samlat och skrivit ner sina upptäckter i över 15 år. Eva Olander, som studerat nordiska språk och dialektforskning i Uppsala, flyttade hem till Orsa för tio år sedan. När hon fick se Karins anteckningar, tyckte hon att det måste göras någonting av dem. Tillsammans skapade de ordboken Orsaord på nästan 500 sidor som utkom 2010 och sålde slut inom ett år.
Arbetet med orsamålet har dock inte stannat av, och Karin och Eva har nu gjort en omarbetning av materialet och utökat informationen och även lagt till fler teckningar gjorda av Ernst Grandell från Viborg på 1930-talet. De gjordes ursprungligen som illustrationer till Dalmålsordboken, ett arbete utfört av Lars Levander och Stig Björklund.Som komplement till ordboken har Karin och Eva även sammanställt en CD med prov på orsamål, Orsaröster. Det är intressanta avsnitt om fäbodlivet, givmildhet, slakt, julottefärd, trolldom, kolning, smide och spelmansstämmor. Det fina är att man kan samtidigt läsa texterna och om man vill, stanna upp och kolla på svenska i det medföljande texthäftet också.
Karin och Eva ser med vemod på att få uppleva, hur deras modersmål försvinner under deras egen livstid. Men de är samtidigt entusiastiska och lyckliga över att ha fått arbeta med att dokumentera och beskriva sitt modersmål. Och det är ännu inte för sent att lära sig förstå och tala orsamål. Eva berättar att hon bestämde sig redan på BB för att bara tala orsamål med sin nyfödda dotter. Barn kan lätt lära sig att behärska flera språk om de får chansen.