En pärla i Våmhus

Textstorlek:

Våmhus Gammelgård är en pärla för bygden och av nationellt intresse, tro det eller ej. Här kan man ännu se de gamla hantverken, korgmakeri och hårarbete. Man hoppas på en utveckling där även andra slöjdarter skall kunna visas.
Det hela bedrivs av Våmhus Hembygdsförening som nyligen haft sitt årsmöte.
Bengt-Åke Rehn valde att avgå som ordförande efter sju år på posten. Han blev avtackad för sitt arbete som ordförande, men lät samtidigt meddela att han kommer att engagera sig i föreningen även framöver. Till ny ordförande valdes korgmakaren Erik Kajander. Styrelsen består, utöver Erik, av Hans Zetterlund (kassör), Anita Sjöberg, Anna Krång, Joanna Svensson, Kerstin Clasén-Franzon och Helen Martis. Suppleanter är Bo Ohlsson, Eva Svensson, Sara Sjöberg, Lizzy Gullo, Bengt-Åke Rehn och Fredrik Lovéus.
Då Gammelgården har daglig verksamhet från midsommardagen fram till mitten av augusti behövs det många fler i verksamheten. Bland annat behöver man några som vill bedriva den dagliga serveringen. Även volontärer som sköter guidning och försäljning i butiken behövs. Det sistnämnda kan vara en trevlig syssla för hembygdsintresserade pensionärer eller semesterfirande.
Pia Matsson valde att avsluta sina uppdrag. Hon har under många år varit en central person inom föreningen och lagt ner otaliga timmar på verksamheten. Föreningen tackar för hennes insatser.
Under årsmötet utsågs Hans Eklund till årets korgmakare och Anita Sjöberg till årets hårkulla. De båda hantverkarna kommer att motta utmärkelsen vid Gammelgårdens midsommarfirande.
Årsmötet diskuterade även föreningens framtida arbete. Tack vare medel från Trängsletbidraget kommer redan till sommaren arbetet med att renovera bryggan och byggnaderna på Gammelgården att påbörjas.
Joanna Svensson, foto Sara Sjöberg