Ekumeniskt i Gulleråsen

Delar av Husbandet med solisten Sara Jonsson i mitten. Foto: Walters Börje Edénius
Textstorlek:

Söndagens gudstjänst i Boda församling firades som ekumenisk gudstjänst i Gulleråsens Missionshus. Berit Jonsson ledde gudstjänsten och predikade inlevelsefullt över ämnet ”Vårt Dop”. Komminister Lennart Norberg läste dagens texter och berättade om Gideoniterna som delar ut biblar på hotell, skolor, sjukhus m.m. Husbandet bestående av Röjås Gun Sjursvens, Röjås Elsa Olsson, Walters Börje Edénius, Uno och Gunnar Jonsson spelade till psalmerna. Sara Jonsson sjöng två sommarsånger. Som avslutning spelade Gunnar Jonsson på saxofon Gammal Dalavisa från Mora. Efter gudstjänsten serverades kyrkkaffe i lilla salen.