Ekumenisk gudstjänst i Gulleråsen

Husbandet.
Textstorlek:

I söndags, på fars dag, sammanlyste Boda församling sin gudstjänst till Gulleråsens missionskyrka där det hölls en ekumenisk gudstjänst. Detta görs vid ett par tillfällen varje år. Komminister Lennart Norberg hälsade välkommen och Berith Jonsson höll en predikan som lätt togs emot och igenkändes av åhörarna. Hon utvidgade söndagens tema ”Förlåtelse utan gräns”. ”Hur lätt är det inte att slänga ur sig ett förlåt utan att mena det, bara för att komma ifrån en situation? Det är idag sällsynt med ett äkta förlåt som är av djup innebörd”. Berith arbetar som föreståndare för RIA-stuga i Falun, men bor i Gulleråsen. Hon kommer i sin dagliga gärning i kontakt med människor som inte har mat för dagen och får reella inblickar i hur livet ter sig för många.
Musiken under gudstjänsten ansvarade Husbandet för, som bestod av Röjås Elsa Olsson, Walters Börje Edénius, Uno och Gunnar Jonsson. Som avslutning spelade musikerna ”Innan gryningen” av Benny Andersson. Roland Jonsson ansvarade för den generösa förplägnaden efter gudstjänsten.