Tid för ett Nytt Gott År – 2014!

Exploderande nyårsraketer är godis för våra syn-, hörsel- och luktsinnen. Och därtill dramatik: Raketerna minner oss om oss själva som under ett ögonblick flammar upp som bloss i ett oändligt universum. (Foto Henry Tarle).
Textstorlek:

Nyårsaftonens förväntningar på det nya året ligger i luften – och skänker en särskild magi till stunden.

Ett ljus brinner i en stilla frid i mörkret i norr, i en liten dalaby, Leksand/Ullvi. Det är tid för eftertanke över året som gått. Bara väggklockan hörs ticka på i stilla lunk.

Pang … lugnet bryts av exploderande nyårsraketer vilka smäller av under några korta men intensiva ögonblick i luften. Raketerna är godis för våra sinnen: Syn-, hörsel- och även luktintrycken får allt de kan önska. Och därtill med dramatik; Fyrverkeripjäserna minner oss om vår egen korta levnad – hur vi under några ögonblick på oändlighetens tidskala flammar upp som bloss ute i ett universum utan slut.

Tiden går och vi med den – ögonblick för ögonblick.

”Vi kan uppskatta hur dyrbart ett ögonblick är, och då har det redan passerat … låt denna sanning öppna ditt sinne … detta är vibrationen hos livet självt” ~ Gangaji

För den som upplever ’tidens gång’ som ett ’tidshjul’ – så rullar tiden cykliskt vidare – men upplevs ändå vara tillbaka till utgångspunkten för ett år sedan. Den Gregorianska kalendern följer detta cykliskt återkommande mönster.

Andra upplever tiden som i huvudsak linjär – att vi ’hela tiden’ fjärmar oss från det som en gång varit. Ett exempel är den linjärt framåtblickande Mayakalendern, som användes av mayafolken i det förcolumbianska Mellanamerika. Kalendern anses av kännare vara avslutad vid utgången av år 2012.

Dr C J Calleman tolkar dock in en fortsättning av nämnda kalender redan från 2011. Han ser i den en profetia över det mänskliga medvetandets utveckling och sammanfattar: ”Det viktiga ligger i att finna sin egen inre, sanna integritet och gudomliga kärlek till livet”. En föresats så god som någon inför ett nytt gott år och en för mänskligheten ljusare framtid.

Oavsett typ av kalender upplever vi ’tidens gång’; Dagar läggs till år, vilka likt smultron träds upp på ett ’tidens strå’. För den som lever med ett öppet sinne finns det alltid något gott att vara tacksam över – oavsett omständigheter.

Många avger nu nyårslöften om förändringar till det bättre inför sig själva och sina närmaste. Tillfälle ges att önska sig något av det nya såsom att ’ta sig tid’, eller ’köpa sig tid’, och därigenom ’få tid’ till det vi upplever som värdefullt …

… varpå vi tillönskar varandra ett Gott Nytt År och Frid på Jorden!

Henry Tarle Leksand/Ullvi, 2013