Celebert körbesök i Boda kyrka

Textstorlek:

Kören Stockholm Cantus hade sin övningshelg i Östbjörka bystuga i helgen. I samband med detta höll de en konsert i närbelägna Boda kyrka. En av tenorerna, Per-Anders Aglert, har sitt fritidshus i byn och det föll sig naturligt att denna gång gästa trakten här. Kören är en blandad kör med runt 25 medlemmar och är knuten till KFUM:s musikverksamhet i Stockholm. Dirigenten Eva Wedin, som även sjungit i Radiokören och Eric Ericsons kammarkör, är en driven och mer än vanligt kunnig körledare som drillade kören till oanade höjder, där klangen i Boda kyrkas katedralakustik verkligen kom till sin rätt. Programmet bestod av tre avdelningar: folkmusik, nordisk körlyrik och sakralt. En spelman från Görasfamiljen i Östbjörka medverkade bl.a. med en fantasi över två bodalåtar. Kören sjöng bl.a. sånger av Nils Lindberg, Knud Nystedt och Ale Möller. Besökarnas lovord bevisade rikligen körens popularitet.
Kyrkvärden Knapp Barbro Hedström avtackade kören och dess ledare med blommor och blader och önskade dem åter. ”Nu har jag varit i himmelen och kommit ned igen!” var Knapp Barbros vitsord från kvällen.