Boda Diakoni och Mangrants årsmöte

Dessa uppvaktades från vänster Ann-Britt Lärkas, Hjort Bertha, Ollas Hans, Käck Britta, Finn Gunvor, Ulla Iversen och Giftings Ruth. Foto: Walters Börje Edénius
Textstorlek:

På måndag eftermiddagen samlades sedvanligt Boda Diakoni och Mangrant till sin veckoträff och denna gång hölls även årsmötet. Diakonissan Ewa Hall Aldegren inledde med en andakt och Walters Börje Edénius spelade piano. Efter kaffestunden eller de s.k. bönestunden uppvaktades de som under året fyllt 75 till och med 85 år med blommor och sång.
Årsmötesförhandlingar hölls enligt gängse mönster där Lennart Norberg är ordförande,Ewa Hall Aldegren sekreterare och Ann-Britt Lärkas kassör. Bodakretsen har idogt sytt och stickat ihop alster som årligen säljs på julmarknaden. Medel som sedan skänks till behövande lokalt och perifert.