Beslutet om gratis sommarlovsresor är ett hån

Textstorlek:

Vänsterns och regeringens besked om att alla gymnasie- och högstadieelever ska få fria kollektivtrafikresor på sommarlovet visar hur Stockholmsfixerade regeringen är. Förslaget är ett hån mot alla som inte bor i de större städerna. Många av Dalarnas ungdomar har inte möjlighet att åka buss på sommarloven, då det inte går några bussar där de bor.

Vänstern snackar om att nolltaxa är frihet. Men det är ju bara för de som har tillgång till kollektivtrafik som får ta del av den friheten.

Om regeringen menar allvar med att minska utanförskapet så borde man använda de förslagna 350 miljoner kronor per år till att underlätta för ungdomar att ta körkort. Ett körkort ger frihet och är ofta också ett krav för att få arbete.

Göte Persson
Centerpartiet