Årsmöte för Mora Spelmanslag

Textstorlek:

Vid årsmötet för Mora Spelmanslag den 16/3 lämnade Ame Söderkvist styrelsen efter många och idoga år. Han kommer att fortsätta arbeta i föreningen som notansvarig och informatör.
Ny i styrelsen är Ragnhild Karlsson. Christina Påhls-West, Erik Brus, Lars Lustig och Sune Borgström kvarstår eller omvaldes.
2013 har varit något av ett mellanår främst beroende på träning och planering inför en ny skivinspelning.
Några guldkorn har varit TV- inspelningen i Vattnäs (Moraavsnittet i serien Allt för Sverige) och spelmansstämman i Eksjö. Närmast i tiden är besök av Skatelövs Spelmanslag från Småland, då det blir samspel med moralaget på fredag 11 april På förmiddagen den 12 april blir det spelkurs, och på kvällen blir det spel vid helgsmålet i Orsa Kyrka.
Under våren kommer Mora Spelmanslag att ge flera konserter på äldreboenden i Mora och Orsa.