Årsmöte hos Orsa Jernvägsförening

Textstorlek:

Orsa Jernvägsförening höll årsmöte i helgen och ett 20-tal medlemmar hade samlats i Borns bystuga.
Mötet öppnades av ordförande Jonas Blomberg och inleddes med en tyst minut för de medlemmar som lämnat oss. Därefter startades ett bildspel som visade delar av verksamheten idag.
Så var det dags att välja ordförande för dagens möte och Hans Göran Olsson valdes att leda mötet. Efter sedvanliga procedurfrågor och redovisningar beviljades styrelsen ansvarsfrihet.
Så var turen kommen till personvalen och där gick mötesdeltagarna helt på valberedningens förslag. Styrelsen kom därför att få följande sammansättning: ordförande Jonas Blomberg, ledamöter Kåre Olsson, Lennart Lindh, Olle Jobs, Anders Stenberg och Martin Stenberg samt Dan Broström. Revisorer Anette Franz och Stig Bäcker. Hasse Ekström och Torbjörn Bälter utgör valberedning.
Efter genomläsning av styrelseinstruktionen fattades beslut om att godkänna det reviderade dokumentet. Inga motioner eller övriga frågor fanns varför ordförande förklarade årsmötet avslutat. Föreningen bjöd sedan de närvarande på kaffe och macka.
Orsa Jernvägsförening är en ideell förening som har till uppgift att förvalta Orsa lokstallar så att funktioner och kulturhistoriska värden bibehålls, samt att fordon och annan egendom hålls i funktionellt skick. Man har även krav på sig att bedriva järnvägstrafik med museal inriktning och samtidigt främja Orsas kulturella arv som betydande järnvägsort. Föreningen har idag ca 95 medlemmar där flera av dem deltar i det praktiska arbetet med reparationer och underhåll, lokförare och övrig personal som krävs vid evenemang av skilda slag. Ett av evenemangen är t ex tågen från Furudal och Mora till Orsayran på onsdagar. I övrigt kan nämnas att föreningen erbjuder charterkörningar för företag, föreningar och privatpersoner i grupp.
Gå gärna in på orsa jernvägsförening och se vad som händer under 2016.
Text och foto Hasse Ekström