Anna berättar om Kina

Professor Yianjin och Anna Hed.
Textstorlek:

Som gymnasielärare, kommunalråd och ordförande i BUN i Mora var Anna Hed en lämplig deltagare i det utbyte av lärare som skedde mellan Kina och några kommuner i Sverige av vilka Mora var en. Utbytet var ägnat att öka förståelsen mellan olika kulturer. Intryck från den resan, illustrerat med rikligt med bilder, delade Anna med sig i Änglagården, församlingshemmet i Våmhus.
Stora kontraster mellan stad och land finns. I storstäderna äger en febril byggnadsverksamhet rum. Byggkranar finns överallt och nya höghus växer upp som svampar ur marken för inflyttade från landsbygden. Ettbarnssystemet tillämpas rigoröst i staden. Anna hade besökt en förskoleklass med 50 fyraåringar. Tre vuxna svarade för tillsynen. Barnen fick stanna där tills klockan fem på kvällen, då de hämtades av föräldrarna. Under sista lektionen stod de med ryggsäckarna på. Längst fram stod lärarinnan. Hon gjorde olika dansrörelser till musik, som barnen imiterade. Fastän de hade en lång skoldag bakom sig verkade de ändå glada och uppsluppna.
Kontrasternas land. Human rights var ett känsligt ämne som helst skulle undvikas.

Mycket har skrivits om de expansiva städerna. Men det gjordes också besök i en landsbygdskommun. Där fortsatte livet som förr. En skillnad mot städerna var att familjer kunde ha mer än ett barn. Intressant var hur undervisningen i en byskola fungerade. Anna visade en bild där läraren står framför svarta tavlan. Barnen på de främsta bänkarna var de som undervisades. Det satt många yngre barn bakom, som läraren inte hade skyldighet att undervisa. Kineserna är ytterst måna om att barnen får en bra start i livet. Den här läraren var enligt Anna en god lärare. Om demokrati inte förekommer i Kina så verkar det att finnas någon form av det i byarna. I byn Anna besökte valdes en hövding. Byn låg högt uppe i en bergssluttning. Hövdingen höll på att bygga ett turisthotell på toppen av berget. Sista biten upp måste byggstenarna bäras. Den sysslan ålåg kvinnorna. De bar och bar, enligt Anna. Men vattenbufflar användes även för transporter.

Fysisk aktivitet viktig. I stadens stora skolor för äldre barn kunde det hända att hundratals barn samlades på skolgården och fick utöva samma rörelser som ledare framför dem visade. Ibland kom militärer för att drilla eleverna. Det var då fråga om ren exercis. Det Anna för oss förmedlade var en bild av Kina som många fler borde fått ta del av.