6:ans elever tar plats i traditionen

Textstorlek:

I Dalarna finns hantverkstradition och i Våmhus och Bonäs gäller detta korgmakeriet och hårarbetet. Dessa gamla hantverk har haft stor betydelse för bygdens överlevnad och välstånd, framför allt under 1800-talet. Därför har hantverken levat kvar, även under tider då den extra inkomsten inte har varit lika betydelsefull.
I dag är korgmakeriet och hårarbetet en del av Moras profil när det gäller att locka till sig turister, även om det inte år lika lätt för turisterna att hitta till Våmhus som att flanera på Kyrkogatan. Sommartid vill man ha dagliga visningar av korgmakeri och hårarbete på Gammelgården i Våmhus. Detta kan ge ungdomarna ett trevligt sommarjobb, om de tränar på och förkovrar sig i arbetet. Efter kurserna i skolan kan man delta i korgjunta en gång i veckan. Det är 12 flickor och pojkar som tränar sig att göra en korg. De är uppdelade i två grupper med lärarna Björn Oppmark och Hans Eklund. De fyra flickorna som gjort kursen i år verkar vara intresserade av att få handledning och fortsätta att lära sig mera om hantverket. Det kan nog bli junta för dem också i höst.