Trafik

Färjetrafiken över Dalälven firar 100-årsjubileum i år

Nyheter | Reportage | Trafik ​Förra året befarade för-eningen Trelänsleden, som sköter driften av färjan mellan Hovnäs och Botebo, en nedläggning eftersom Trafikverket inte längre ville stödja färjelinjen ekonomiskt. Men Avesta kommun beviljade ett ekonomiskt bidrag i sista minuten och färjan fortsätter att gå. LÄS MER

Tåget tar in på flyget

Nyheter | Trafik Även om SJ inte går som tåget så tar det i varje fall marknadsandelar från flyget. Fortsatt stark tillväxt utmärker också SJ:s siffror hittills i år. LÄS MER

Däckbytardags

Reportage | Trafik Det är dags att byta till sommardäck. 15 april är sista dagen för att köra med vinterdäck, om inte särskilt vinterväglag råder. LÄS MER

Ingen kilometerskatt före 2018

Nyheter i korthet | Trafik Kilometerskatt på lastbilstrafik kommer inte att införas under mandatperioden. Det meddelade infrastrukturminister Anna Johansson (s ) under sitt besök i Luleå, rapporterar Norrbottenskurire... LÄS MER

Fler bilar på vägarna

Nyheter i korthet | Trafik Antalet bilar i Dalarna ökade under förra året. Vid utgången av 2014 hade Dalarna 57 bilar per 100 invånare vilket kan jämföras med rikssnittet på 47 bilar per 100 invånare. Under de senaste tio åren har biltätheten i Dalarna ökat från 52,5 till 57,1 bilar per 100 invånare. LÄS MER

Det sker en viltolycka var tionde minut

Nyheter | Trafik Länen runt Mälaren, liksom i Bergslagen, hör till dem där viltolyckor inträffar ofta. Sett till landet som helhet sker en viltolycka var tionde minut. LÄS MER

Kollektivtrafikupphandlingen avbryts

Landsbygd | Nyheter i korthet | Trafik Region Dalarnas arbetsutskott har beslutat att avbryta den pågående upphandlingen av kollektivtrafiken. Orsaken är att frågan om personalens anställningsvillkor ska utredas. LÄS MER

Gång- och cykelväg i Falun

: Trafik Trafikverket har byggt ny gång- och cykelväg mellan Grycksbo och Bergsgården längs väg 69 i Falu kommun. Den invigdes vecka 48, och nu går det att cykla säkert hela sträckan och slippa dela väg med bilar och tung trafik. LÄS MER