Samhälle

Ryssabor oroliga för höga vattenkostnader

: Reportage | Samhälle ​Bybor i Ryssa, Mora kommun, var på ett informationsmöte om utbyggnaden av vatten- och avloppsnätet med anslutning till kommunens VA-nät. Reaktionerna var både positiva och negativa. LÄS MER

Idén som blev till en folkrörelse – på tre år

Nyheter | Omsorg | Samhälle Det tog bara tre år från idé till folkrörelse. Missing People firar jämna tre år nu och har 34000 personer som antecknat sig som frivilliga i skallgångsregistren. Peder Schillerström heter initiativtagaren och grundaren av Missing People, som i Sverige har förkortningen (MPS). Han berättar själv hur det hela började, i ett utskick i samband med treårsminnet av starten. – För tre år sedan försvann en ung man i Göteborg. Min sambo och jag beslutade oss för att fråga anhöriga om de önskade vår hjälp. Detta trots att vi inte hade någon relation till familjen. LÄS MER

Befolkningsökning väntas runt Mälaren framöver

Nyheter | Samhälle En titt på befolkningsutvecklingen till år 2030 visar på rejäl befolkningsökning runt Mälaren. Men en rad kommuner i Dalarna, Gästrikland och Örebro län får minussiffror. LÄS MER

Viktigt att vara förberedd i ett sårbart samhälle

Nyheter | Samhälle Just nu pågår en informationssatsning som regeringen gett Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, i uppdrag att genomföra för att höja allmänhetens krisberedskap. ”72 timmar” är Civilförsvarsförbundet svar på den satsningen. LÄS MER

Polislönen höjs

Jobb | Nyheter i korthet | Samhälle Polisförbundet och Rikspolisstyrelsen har idag skrivit på ett löneavtal där en nyexaminerad polis och andra poliser som idag tjänar under 24 100 kommer att tjäna 24 500 från den 1 oktober 2014. Det innebär en löneökning för de lägst avlönade med ca 15 procent. – Det är en stor facklig seger! Vi har lyckats uppnå en ny strukturell lägsta lönenivå för svensk polis och vi kommer under avtalsperioden att uppnå vårt kampanjmål 25 000 från start, säger Polisförbundets ordförande Lena Nitz. LÄS MER

Ny busstrafik rör upp känslor

Samhälle Dalatrafik skräder inte orden när de kallar sin nya busstrafik i Dalarna för en revolution. Läs faktarutan och bedöm själva om ni tycker att Dalatrafik kan räknas in under ”en fullständig o... LÄS MER

Kommunalrådet fick en julklapp att fundera på

: Samhälle Vad ska hända med kommunens växthus? Jultomten kom på besök med en idé i säcken. – Vad jultomten säger måste vara sant, säger kommunalrådet Anette Riesbeck. LÄS MER