Jakt och fiske

Fler fiskar mer turism?

Jakt och fiske | Nyheter Nästan sex miljoner kronor. Det vill Havs- och vattenmyndigheten satsa för att återställa lekplatser för öring, harr och flodpärlmusslan i Vanån. Mer turism och nya jobb ska skapas. LÄS MER

Växande licensjakt på björn kräver god etik

Jakt och fiske | Nyheter Fungerande jaktetik är viktigt för att björnjakten ska accepteras i framtiden. Om det är länsstyrelserna i Gävleborg och Dalarna, jaktaktörer och skogsägare överens. LÄS MER

Ingen fortsatt vargjakt i Dalarna

Jakt och fiske | Nyheter i korthet Länsstyrelsen Dalarna har i dag fattat beslut om att det inte blir någon ytterligare licensjakt på varg i länet. – Den tidigare beslutade kvoten på åtta vargar har fällts. Även om det finns en till två vargar kvar i Sångenreviret anser Länsstyrelsen Dalarna att det inte är skäl för fortsatt licensjakt, säger Stig-Åke Svenson, naturvårdsdirektör på Länsstyrelsen Dalarna. – Vår bedömning är att det är en äldre hona och en till varg som finns kvar. Dessa får sannolikt ingen svårighet med att klara sig. LÄS MER

Nytt beslut om licensjakt på varg

Debatt | Jakt och fiske I debattartikeln: Vargjakt kan drabba stammen hårt, visar återigen Naturskyddsföreningen, denna gång genom dess länsordförande i Dalarna, sin stora brist på empati för hårt drabbade jägare, fäbodbrukare och övriga tamdjursägare. Det är också sorgligt med den brist på hänsyn till det demokratiska beslutet som Riksdagen antog i december 2013 med bred majoritet. Beslutet i Riksdagen innebar att stor hänsyn skall tas till de människorna som berörs. Det finns också en rad sakfel och missvisande fakta i debattartikeln. Visst, det omkommer tyvärr en del jakthundar i trafiken men att jämföra de som omkommer i hela landet med de hundar som dödas av varg i några få län är förstås felaktigt. Samma sak upprepas vid jämförelsen mellan vargdödade får och antalet fårbesättningar. LÄS MER

Licensjakt på varg stoppas

Jakt och fiske | Nyheter Naturvårdsverket har nu prövat de två besluten om licensjakt på varg i Dalarna och bedömer att länsstyrelsens beslut inte är tillräckligt väl motiverade utifrån de höga krav som ställs i jaktförordningen. Det innebär att den planerade licensjakten på varg i Dalarna inte kan genomföras. LÄS MER

Åtta vargar får jagas

Jakt och fiske | Nyheter i korthet Länsstyrelsen Dalarna har tagit beslut om licensjakt på varg 2015. Sammanlagt åtta vargar får skjutas i länet med start den 9 januari. Vargjakten får ske i två olika områden i Dalarna. Det ena är ett område runt samhällena Saxdalen, Grängesberg, Blötberget och Gonäs i Ludvika kommun. Det andra området är renskötselområdet. Fyra vargar får fällas i varje område. Jaktiden är från den 9 januari tills som längst 15 februari. LÄS MER

Mellansverige får skjuta varg på licens

Jakt och fiske | Nyheter i korthet Naturvårdsverket har nu överlämnat rätten att fatta beslut om licensjakt på varg till länsstyrelserna i Mellansverige. Det är därmed länsstyrelsen som bedömer om det finns utrymme för licensjakt och om kriterierna för licensjakt är uppfyllda. Arbetet är ett led i den regionaliserade förvaltningen av rovdjur som riksdagen fattade beslut om i december 2013. LÄS MER

Varg sköts i Garpenberg

: Jakt och fiske | Nyheter i korthet En ugn varghane har skjutits norr om Garpenberg. Det skedde i samband med att vargen attackerade kor. I tisdags denna vecka 41 sköts en ung varghane under en pågående attack mot kor i närheten av byn Kloster norr om Garpenberg. Vargen sköts med stöd av 28 § i jaktförordningen. Paragrafen innebär att ett tamdjurs ägare och andra har möjlighet att skydda sina tamdjur vid rovdjursattacker. Länsstyrelsen har besiktat händelsen, och inga misstankar om brott föreligger. Den skjutna hanen var sannolikt en av de två vargar som man ansökt om skyddsjakt på inom området. LÄS MER

Jaktsäsongen närmar sig

Jakt och fiske | Krönika Mitt under högsommarvärmen kanske inte tanken på jakt är det första som dyker upp, men faktum är att det bara återstår en månad innan älgjakten i Dalarnas norra länsdelar drar igång. Redan n... LÄS MER

Det är inte bara älgen som blir jagad

Jakt och fiske | Krönika Det är ju som bekant älgjakt och detta med att jaga kan man belysa ur några perspektiv. Ska man ta det från början så var det en förutsättning för mänskligheten att överhuvudtaget överleva.... LÄS MER