Skog

Sveaskog säger upp arbetslag

Nyheter | Skog ​Sveaskog säger nu upp fyra personer i Älvdalen. Volymen är för liten. Jobbet läggs senare ut på entreprenad. LÄS MER

Naturskyddsföreningen har aldrig varit större

Nyheter | Skog 221 000 medlemmar och en ökning med nio procent på ett år. Naturskyddsföreningen har aldrig varit större. Dessutom öppnar föreningen nu tio nya regionala kanslier. LÄS MER

Pantpenger för ny skog

Nyheter i korthet | Skog Invånarna i Dalarnas län har blivit mer givmilda med sina pantpengar. Mest givmilda är Orsaborna. Tillsammans bidrog invånarna i Dalarna med 204 432 pantkronor under 2014, motsvarande 10 214... LÄS MER

Svavelutsläpp minskar i skogen

Nyheter i korthet | Skog 30 års studier av flera hundra observationsytor (obsytor) i svenska skogar har följt skogsskadeutvecklingen samt gett ett unikt material om vilka effekter luftföroreningar har haft på skogen och dess ekosystem fram till år 2013. LÄS MER

Två nya naturreservat

Miljö | Nyheter i korthet | Skog Länsstyrelsen har beslutat om två nya naturreservat i Dalarna. Det är Täxberg strax utanför Mora och Bredåsen i Älvdalen. Båda skyddas för sina gamla skogar och unika arter. LÄS MER

Museet och Naturstigen i Lindesnäs får nytt liv

: Reportage | Skog I år är det 30 år sedan det var invigning på bruksmuseet och Naturstigen i Lindesnäs. De visar brukets historia och hur människorna levde och arbetade i bygden under 1700- och 1800-talen. Efter att i många år varit som bortglömda rustas nu både museet och Naturstigen av entusiastiska bybor. LÄS MER

Sågverk söker virke för säkrare drift

Ekonomi | Skog Balungstrands sågverk tänker nu höja produktionen ytterligare för att säkerställa den framtida lönsamheten och därmed skapa utrymme för nya investeringar och jobb. LÄS MER

Din skog är framtidens biodrivmedel

Nyheter | Skog Sverige kan bli självförsörjande på biodrivmedel till transportsektorn. Lösningen är metanol och dme gjord av skogsråvara, enligt en rapport från Kungliga Vetenskapsakademien, Kva, skriver DN på hemsidan. LÄS MER

Genomtänkt skogsbruk minskar risken för växthusgaser

Nyheter | Skog Många typer av skogsbruk leder till att utsläppen av växthusgaser i atmosfären ökar och att skogen minskar som koldioxidsänka. En möjlig åtgärd är färre eller inga kalhyggen. Det visar en ny... LÄS MER