Miljö

Så bör vi tvätta bilen

Miljö | Motor | Nyheter En bilist av tre tvättar bilen var, eller var annan, vecka. Men alltför få använder miljöriktiga tvättmedel, och nu ger sig Bilprovningen in i debatten för att få oss att tvätta bättre. LÄS MER

Olycksdrabbade branscher inspekteras

Jobb | Miljö | Nyheter Med start under januari kommer Arbetsmiljöverket göra 2 000 inspektioner över hela landet bland företag med verksamhet inom tillverkning och partihandel. LÄS MER

Ny vattenlag gör upp med hundraårig lag

Miljö | Nyheter | Politik Sverige tillhör de länder som har kvar en vattenlag från 1918. Men med nytt samråd kring vattenförvaltning 2015-21 står vi inför stora miljöåtgärder, kanske de största hittills, menar Ulf Ljusteräng, Fiskevårdsområdesföreningen, Fvof, i Säter. LÄS MER

Fortum river Stackmoradammen

Miljö | Nyheter Utrivningen av Stackmoradammen i Oreälv genomförs nu. Enligt en dom från Mark och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt ska dammen vara riven före utgången av 2014. Rivningen får konsekvenser för kulturlandskapet och naturen både uppströms och nedströms från dammen. LÄS MER

Två nya naturreservat

Miljö | Nyheter i korthet | Skog Länsstyrelsen har beslutat om två nya naturreservat i Dalarna. Det är Täxberg strax utanför Mora och Bredåsen i Älvdalen. Båda skyddas för sina gamla skogar och unika arter. LÄS MER

Radio Siljan varvar vädret med energi-rapport

Miljö | Nyheter Reklamradiostationen Radio Siljan i Mora samarbetar nu med Gävle Dala Energikontor om energi och väder. – Kan vi upplysa lyssnarna om all energi som finns är det bra, säger stationschefen Urban Eriksson. LÄS MER

I Björnhyttan blir hushållssopor till kompost

: Miljö | Reportage Varje invånare i Ludvika kommun slänger i medeltal cirka 525 kg hushållssopor per år (2012). I andra kommuner ska komposterbart slängas i en särskild tunna men det behövs inte i Ludvika och det beror på att det kan sorteras vid Björnhyttans avfallsanläggning. LÄS MER

Byggföretag ska sortera bättre

Miljö Byggsektorn kan bli bättre på att sortera och ta tillvara sitt avfall. Det menar Dalakommunernas miljökontor. Länets byggkontor ska se över hur företagen hanterar det avfall som uppstår vid rivningar och ombyggnationer, och vart det tar vägen. LÄS MER

Bakom klimatet döljer sig mycket pengar och makt

Miljö Håller jorden på att gå under tack vare klimatet eller är det bara en myt? Det är en myt hävdar författarna till en av förra årets viktigaste böcker, Domedagsklockan på Ekerlids förlag. LÄS MER