Jobb

Blev sjuk – vill nu anställa

Jobb | Nyheter ​Företagaren Birgit Werner blev sjuk av jobbet. Men hennes lilla mejeri tog revansch. Till nästa sommar tänker hon nyanställa. LÄS MER

”Vissa av nysvenskarna brukar vara påhittiga och skapa jobb”

: Jobb | Nyheter ​Dalarnas befolkning har ökat och är nu uppe i cirka 280 000 personer. Särskilt bra går det för Avesta kommun. Att fler väljer att bosätta sig i kommunen är positivt, samtidigt som situationen pressar kommunen att utveckla de samhällsfunktioner som krävs för att möta den ökade efterfrågan. LÄS MER

Privat sektor kompenserar

Jobb | Nyheter Av 16 000 statliga jobba i länet år 1990 har långt mer än hälften försvunnit. Och ytterligare statliga jobb hotas nu. Men arbetsförmedlingens siffror visar att privat sektor kompenserat stora delar av bortfallet. LÄS MER

Välstädade diken ger pengar till ungdomsidrott

Jobb | Nyheter Det arbetas flitigt för att hålla rent utefter våra vägar och stränder. Förra året slogs rekord vad gäller nämnda städande. Ska det rekordet slås även i år? LÄS MER

Vansbro hoppas bli attraktiv för nya svenskar

: Jobb | Nyheter ​Vi behöver inflyttning. Det menar Vansbro kommun som har fler jobb än sökande. Kommunen, näringslivssamverkan och arbetsförmedlingen kraftsamlar nu för att lösa situationen. LÄS MER

Arbetslösheten minskar – men i långsam takt

Företag | Jobb | Nyheter Det är bland inrikes födda som arbetslösheten minskar. Bland utrikes födda ökar den istället. En förklaring är att allt fler nyanlända skriver in sig på landets arbetsförmedlingar, i nuläget... LÄS MER

Kvinnors löner låga – men fler kvinnor i bolagstoppar

Jobb Nya siffror: ökad andel kvinnor svenska företagsledningar. Men kvinnor i arbetaryrken tjänar 5000 kronor mindre i månaden än vad den officiella statistiken anger. LÄS MER

Bra jobbchanser i Dalarna

Jobb | Nyheter Det är lättare att få jobb i Dalarna än på de flesta andra håll i Sverige. Det skapas inte så många nya jobb i länet, men det behövs många för att ersätta alla som går i pension. LÄS MER

Vill inte jobba i staten

Jobb | Nyheter Fackförbundet STs nya rapport Karriär och framtidsjobb i staten visar att bara en av tre unga vuxna vill jobba i staten. Detta trots att det kommer skapas 160 000 jobbchanser inom statlig verksamhet fram till 2018. LÄS MER

Vill du hjälpa Dalabygden bli ännu bättre?

2015 | Jobb | Landsbygd | Skribent Då dagspressen drar sig tillbaka från mindre orter på landsbygden gör Dalabygden tvärtom: Satsar på att bygga ut sitt nät av skribenter. LÄS MER