2015

Så blir din ekonomi 2015

2015 | Ekonomi | Nyheter Det är fortfarande osäkert hur hushållens ekonomi blir under resten av 2015. Tilläggsbudgeten kan ändra förutsättningarna. Löneökningar i kombination med utebliven inflation innebär dock reallöneökningar som kommer alla med arbete till del. LÄS MER

Vill du hjälpa Dalabygden bli ännu bättre?

2015 | Jobb | Landsbygd | Skribent Då dagspressen drar sig tillbaka från mindre orter på landsbygden gör Dalabygden tvärtom: Satsar på att bygga ut sitt nät av skribenter. LÄS MER

Taltidning ger möjligheter för nya och gamla läsare

2015 | Nyheter | Taltidning Dalabygden tar den digitala tekniken till hjälp för att serva sina prenumeranter – och helst också skaffa sig några nya. Lösenordet är taltidning. LÄS MER

Färre konkurser – men inte i Dalarna

2015 | Ekonomi | Nyheter Konkurserna minskade i Sverige förra året med sex procent, sett över hela landet. I Uppsala minskade de med 24 procent. Men i Dalarna ökade de med 27 procent. LÄS MER

Svagare år – om man ska tro bankerna

2015 | Ekonomi | Nyheter Det nu påbörjade 2015 kommer att bli ett år med svagare konjunktur. I varje fall om man ska tro bankcheferna. LÄS MER

Nya lagar på det nya året

2015 | Nyheter I och med årsskiftet trädde flera nya lagar i kraft. Bland annat ska en ny patientlag ge patienten själv större inflytande. Bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning blir en ny form av diskriminering. LÄS MER

2015 Vi återkommer på webben efter helgen. Papperstidningen kommer den 2 januari 2015. LÄS MER